Napsali jste nám: Vánoční výstavy

  •  

V adventním čase jsme se rozhodly, že se pojedeme podívat na nějaké vánoční výstavy. Nejdříve jsme jely do vesnice Bechlín a po prohlídce kostela sv. Václava a vily A. Švagrovského jsme zamířily do Prodejní dílny lidové tradice k paní Šustrové. Zde je vystaven Podřipský betlém ze šustí. Je dlouhý 4 m a obsahuje na 200 figurek, z nichž některé se pohybují. Betlém se nám moc líbil.

Další naše cesta vedla do Prahy, kde nás čekalo několik zastavení. V Botanické zahradě Na Slupi byla vánoční výstava s názvem: „Vánoce v babiččině chaloupce a zapomenutá řemesla“. Na výstavě jsme poznaly různé techniky výroby vánočních ozdob a dekorativních předmětů. Byla zde také možnost koupě drobných dárků. Výstava na nás dýchla vzpomínkami na naše dětství a naše babičky.

„Hravé Vánoce“ je název vánoční výstavy v Betlémské kapli. Jsou zde vystaveny betlémy z různých materiálů, ozdoby na stromeček, hry pro děti apod. Také zde byly ukázky foukání skleněných figurek a vyřezávání postaviček ze dřeva.

Poslední naší zastávkou byly betlémy v kostele P. M. Sněžné na Jungmannově náměstí. Jsou z různých materiálů, různých velikostí a některé jsou s pohyblivými postavami. Byly zde vystaveny nejen naše betlémy, ale betlémy z různých částí světa. Všechny výstavy se nám moc líbily, jsme plny inspirací na příští Vánoce.

M. Machová, Klub seniorů v Roudnici nad Labem