Mezigenerační setkání se vydařilo

  •  

V Seniorcentru Pohoda proběhlo Mezigenerační setkání. Na setkání vystoupilo divadlo Krabice. Zažít dopoledne společně se seniory přišly děti z lesní školky v Proboštově, 1. třídy základní školy, ale také rodiče a studenti z okolí Dubí. Hlavním cílem setkání bylo propojit spolupráci mezi seniory a dětmi. Cíl se zdařil a spolupráci napříč generacemi si všichni zúčastnění užili. Společně si zasoutěžili, posvačili a na závěr s nadšením sledovali Divadlo Krabice. Děkujeme za podporu projektu mezigenerační setkání MAS Cínovecko.

Jaroslava Čulíková, Seniorcentrum Pohoda