Mezigenerační hry už pošestnácté v Dubí

  •  

V Podkrušnohorských domovech sociálních služeb v Dubí Na Výšině měli celkem napilno. Konaly se zde XVI. Mezigenerační hry.

Tato akce je, nejen zde, velmi oblíbená. Jedná se o skvělou příležitost k setkání dvou „vzdálených“ generací. A proto se jednotlivá družstva skládají vždy ze tří seniorů a tří dětí. Děti, které přišly ze Základní školy v Dubí 2, byly k seniorům ohleduplné a nápomocné. Zcela automaticky jim pomáhaly s úkony, které pro ně byly obtížné. Děti a senioři se vzájemně povzbuzovali a chválili za své výkony.

Akce se zúčastnilo 9 družstev z celého kraje. Přičemž tři týmy jsou domácí a šest jich přijelo ze spřátelených domovů. Družstva seniorů každý rok doplňují děti ze základní školy v Dubí 2.  Všichni účastníci soutěžili, seč jim síly stačily a personál se činil, aby vše mělo hladký průběh a účastníci se zde cítili dobře.

Tématem letošních her byly Prázdniny na statku a tomu byly přizpůsobeny i jednotlivé disciplíny. Cpali se „jitrnice“, skládaly se postupy výroby (například chleba, vlny, sýru), poznávali se zvířátka podle zvuku, házela se vejce do koše a další. Celkem se soutěžilo v devíti disciplínách.

Nechybělo ani obvyklé polední překvapení. Letos přišla Balónková Evička, aby malým i velkým ukázala, co všechno se dá z balonků vytvořit. Děti si odnesly berušky, kachničky, šavle, tučňáky, pavouka, Spidermana a vypadaly hodně nadšeně.

Mezi jednotlivými družstvy byly jen velmi malé rozdíly, ale první místo nakonec zůstalo po hodně dlouhé době v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb, konkrétně v Domově Na Výšině. Druhé místo vybojovalo družstvo DSS Litvínov. Třetí místo zůstalo vlastně také v pořádající organizaci, a to v Domově na Ruské ulici. Na závěr jsme nerozdávali jen diplomy a ceny, ale protože všechny děti podaly skvělé výkony a bojovaly čestně, byly pro ně připraveny malé pozornosti.

Odpolední program pokračoval vystoupením skupiny Olí, která rozhýbala kde koho a sklidila velký úspěch. Tančilo se, klábosilo, zpívalo a poslouchalo.

Podle úsměvů ve tvářích dětí i dospělých usuzujeme, že se i letos tato akce všem líbila. Vždycky jsme velmi rádi, když se takovýto den vydaří, vše proběhne hladce a všichni jsou spokojeni. Každý z nás, kdo se na přípravě podílel, si odnesl dobrý pocit dobře odvedené práce a spoustu energie, kterou nám dodaly úsměvy všech kolem nás.

Nezbývá než poděkovat všem za jejich účast – především potom panu učiteli a paní učitelce ze ZŠ Dubí 2, že s dětmi přišli, personálu za jeho nasazení a ochotu, dětem a všem účastníkům potom za jejich úsměvy a dobrou náladu. Děkujeme tedy a těšíme se zase na příští rok.

 

Mgr. Kateřina Zemanová, vedoucí sociálního úseku

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*