Městské části Klíše a Bukov na starých pohlednicích

  •  

Dříve samostatná obec Klíše vznikla asi ve 12.–13. století. Až do konce 19. století měla jednoznačně zemědělský charakter. V roce 1898 odkoupilo město Ústí nad Labem od Westphalenů celý klíšský velkostatek a o dva roky později byla Klíše připojena k městu. Do první světové války byl položen základ rozlehlé vilové čtvrti podle důmyslného urbanistického plánu a bylo vybudováno několik škol. Výstavba poté pokračovala i v meziválečném období. Postupně mizely pozůstatky zemědělské obce. V 60. letech byla zlikvidována náves staré Klíše s kaplí sv. Floriána, která stála v místech dnešních vysokoškolských kolejí. Doba založení Bukova není známa, první písemné zmínky jsou ze 14. století. Po hospodářské stránce nebyl dlouho příliš významný. K rychlému rozvoji začalo docházet až v 19. století v souvislosti s průmyslovým rozvojem Ústí nad Labem, kdy se Bukov stal převážně předměstským sídlištěm sousedního města. V samotném Bukově vzniklo jen několik menších průmyslových závodů (pila, cihelna). Výstavba byla charakteristická stavbou menších domků, pouze podél hlavní ulice (dnešní Masarykova) vzniklo několik větších obytných domů. Počátkem 20. století byl spojen s Ústím nad Labem elektrickou dráhou. Bukov zůstal samostatnou obcí až do roku 1939, kdy byl připojen k Ústí nad Labem. Velká část historické zástavby Bukova byla zlikvidována koncem 80. let.

Muzeum města Ústí nad Labem