Křeslo pro hosta tentokrát s předsedkyní Krajské Rady seniorů

  •  

Každý měsíc náš Domov pořádá „Křeslo pro hosta“, do kterého zveme známé, nebo zajímavé osoby našeho regionu. Dalším milým hostem, který naše pozvání přijal, byla předsedkyně krajské Rady seniorů paní Květoslava Čelišová. S paní Čelišovou jsme hovořili o historii našeho města, stejně jako i o jeho současné podobě. Dále jsme se dozvěděli o práci předsedkyně krajské Rady seniorů, kterou paní Čelišová vykonává. Všechny účastníky nadchl elán a pozitivní nálada, kterou nás paní Čelišová obohatila. Pro všechny přítomné to bylo velice milé odpoledne. Děkujeme.

Domov pro seniory Orlická, Ústí nad Labem