Krajská zdravotní ruší zákaz návštěv ve svých nemocnicích

  •  

Od 21. února se povolují návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku.

Podle informace z Krajské zdravotní bude pro návštěvy i nadále platit povinnost dodržovat platná protiepidemická opatření v podobě používání ochrany nosu a úst respirátory FFP2, dodržování minimalizace počtu návštěvníků a patřičných rozestupů ve zdravotnických zařízeních.

Návštěvy na neinfekční části oddělení následné péče se řídí dle platného domácího řádu. Na infekčních odděleních jsou pak návštěvy i nadále výrazně omezeny. Přesný režim návštěv je v gesci ředitelů jednotlivých nemocnic.