Klub ústeckých seniorů čeká nabité jaro

  •  

Klub důchodců z Ústí nad Labem se na jaře opravdu nudit nebude. Hned 22. března se koná oblíbený taneček, tentokrát jde o „Vítání jara“. Následovat bude taneček „Aprílový rej“, který bude 12. dubna.

Další dubnovou akcí je  jednodenní výlet na Čapí hnízdo, který pořádá Jarka Vogelová. Akce se kona 19. duna. „při zpáteční cestě navštívíme nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci,“ přibližuje organizátorka výletu.

Na přelomu dubna a května se uskuteční týdenní pobyt v lázních Poděbrady pod vedením Bohunky Moravcové a v tomto termínu pořádá předsedkyně Věra Franková týdenní pobyt v Sezimově Ústí.

Další akce, i v této složité době, budou i v květnu a červnu. Senioři z ústeckého klubu se tak můžou těšit na pobyt v lázních Harkány, který zajišťuje Jana Podolská ve spolupráci s Čedokem.

Závěrem chceme poděkovat za akci k MDŽ, pořádanou ústeckým magistrátem, kde bylo 50 procent našich členů. Pak asi 20 členů bylo na hezké oslavě MDŽ v Chlumci. Všem pořadatelům děkujeme za kulturní program.

Jarka Vogelová,  Klub důchodců Ústí nad Labem