Kadaňský Domov hostil unikátní vzdělávací projekty

  •  

V uplynulých dnech proběhla v kadaňském Domově pro seniory dvojice unikátních profesních projektů. V prvním případě se jednalo o vzdělávací akci pro personál Domova i Pečovatelské služby, ve druhém pak o pracovní workshop pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb.

Demence v obrazech Vzdělávání personálu v sociálních službách je nejen zákonnou povinností a nabýváním nových vědomostí a praktických znalostí, ale také vítaným a velmi milým setkáním se známými a vzácnými hosty – lektory. Vybíráme si skutečně ty nejlepší, takové, kteří personál osloví a dokáží přenést zkušenosti ze své praxe. Mezi ně bezpochyby patří paní Andrea Tajanovská, lektorka Institutu vzdělávání při Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Její semináře jsou vždy cílené, poutavé i zábavné a v paměti účastníků utkví mnoho dovedností. Stávající seminář byl, jak jeho název v mezititulku napovídá, zaměřen na jednu z nejčastějších nemocí provázejících stárnutí, postupnou ztrátu paměti. V natočených scénkách z reálného života v zařízení pro seniory byl ukázán rozdílný, chybný i správný, přístup ke klientům.

O všem jsme posléze diskutovali, hodnotili, navrhovali možné alternativy, abychom se ve výsledku shodli na správných postupech. Paliativní péče Pracovní workshop pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb se týkal paliativní péče. Seminář byl součástí velkého projektu Ministerstva práce a sociálních věcí se zaměřením na individualizaci péče v pobytových zařízeních. Přivítali jsme u nás zástupce MPSV z Prahy, dále ze zařízení sociálních služeb ze Žatce, Ústí nad Orlicí a Krabčic. Součástí workshopu byla také prohlídka našeho Domova, ze které si účastníci odnesli mnoho příkladů dobré praxe.
Zdeněk Moravec, PR a projektový manažer, MěSSS Kadaň, Domov pro seniory

 

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*