Jsme připraveni pomáhat Ústečanům v nouzi

  •  

Sociální pracovníci MmÚ odboru sociálních služeb (dále OSS) by rádi oslovili občany města s nabídkou pomoci v nelehkých životních situacích, ať už se jedná o problémy spojené s energetickou krizí, obtížnou finanční situací, či osamělým způsobem života.

Naši pracovníci jsou připraveni poskytnout poradenství, zprostředkovat potřebnou pomoc či být nápomocni při řešení obtížných situací občanům, zejména pak zranitelným cílovým skupinám a osobám, které si s touto situací nemohou poradit samy, například seniorům.

Pracovníci obce oslovují tyto osoby a poskytují poradenství přímo v terénu ve městě Ústí nad Labem, ale i lidem žijícím v obcích okresu Ústí nad Labem. Sociální pracovníci aktuálně informují o nutnosti řešení přechodu energií z DPI (dodavatel poslední instance) v souvislosti s rizikem odpojení energií (elektřina, plyn) a neschopností splácet případné nedoplatky a nabízí případnou nápomoc s řešením. V této souvislosti MmÚ OSS spolupracuje s pracovníky Úřadu práce oddělení nepojistných dávek a se sociálními pracovníky městských obvodů Ústí nad Labem.

Pokud máte Vy sami nebo někdo ve Vašem okolí nevyřešený problém s energiemi či jakýkoliv jiný problém, se kterým byste potřebovali pomoci, máte možnost obrátit se na sociální pracovníky Magistrátu města Ústí nad Labem – OSS, popř. na sociální pracovníky příslušného městského obvodu.

Sociální pracovníky OSS MmÚ, sídlící v PB centru Mírové nám. 37, Ústí nad Labem, můžete kontaktovat i telefonicky na linkách 475 271 139, 475 271 252, 475 271 305, 475 271 304. Sociální pracovníci odboru sociálních služeb jsou připraveni udělat maximum.

Mgr. Lenka Jaremová, vedoucí Odboru sociálních služeb

Magistrátu města Ústí nad Labem

lenka.jaremova@mag-ul.cz