Jirkovské seniorky o adventu

  •  

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám,“ znělo z úst ženského pěveckého sboru Jirkovské seniorky, vedeného Evou Steinbachovou při Klubu aktivních seniorů v Jirkově. Svými koledami se pokusily po roční přestávce zpříjemnit divákům adventní čas končícího roku a naladit je na předvánoční notu.

Pátého prosince vystoupily společně s dětským sborem Zvoneček vedeným Evou Steinbachovou na adventním koncertu v jirkovském kostele Sv. Jiljí a osmého prosince oba sbory zazpívaly v krásně zrestaurované jirkovské Synagoze. Do třetice pak Jirkovské seniorky zazpívaly v Kapličce občanům Boleboře.

Na klávesy doprovázely skvělé klavíristky Hana Malá a Helena Vlahačová. Klávesy zapůjčila členka sboru Milada Oškvarková, další členky pak dopravily zpěvačky svými vozidly na koncerty. Takže jsme dostaly svého názvu.

I když náš zpěv není na profesionální úrovni, o to více je od srdce. Musíme se pochlubit, že naší nejstarší zpěvačce Anitě Janstové je 87 let a další čtyři zpěvačky přesáhly hranici osmdesáti let. Jejich vitalita je nám vzorem. Doufáme, že svým zpěvem se nám diváky podařilo oprostit od každodenních starostí a navodit vánoční atmosféru.

Dodatečně děkujeme všem příznivcům zpěvu, kteří se v hojném počtu, i přes přísná proticovidová opatření, zúčastnili našich koncertů. Pevně věříme, že se opět všichni sejdeme v příštím roce. Děkujeme vedení města za každoroční finanční podporu Klubu aktivních seniorů v Jirkově. Přejeme všem lidem Dobré vůle hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2022.

Lydie Kozlíčková, členka KAS Jirkov