Je tu další ročník soutěže Senior art

  •  

Už desátý ročník tradiční literární soutěže Senior art je tu. Tématem pro letošní rok je v kategorii poezie „Vzkaz příštím generacím“ a v kategorii próza „Co mě v životě nejvíc baví a proč“. Literární soutěž Senior art 2023 vyhlašuje každoročně hejtman Ústeckého kraje a je určena pro seniory nad 60 let s trvalým pobytem v Ústeckém kraji, včetně obyvatel domovů pro seniory v kraji.

Soutěžní příspěvky lze posílat konce června poštou na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, INF -oddělení vnějších vztahů a protokolu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo je doručte osobně na podatelnu úřadu. Obálku označte nápisem „Senior art 2023“. Více informací najdete na stránkách www.kr-ustecky.cz.  Vyhlášení vítězů proběhne 8. září na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích.