Jak se měří nejvyšší vodopády světa

Vodopád Tugela Falls, foto © Martin Šíl
  •  

Cesta tří nadšenců a čtyř geodetů na jih Afriky měla rozsoudit, zda je vodopád Tugela Falls vyšší než venezuelský vodopád Salto Ángel. Cestovatel a fotograf Martin Šíl s geodetem Milošem Fridrichovským o tom budou ve čtvrtek 23. března vyprávět návštěvníkům Café Nobel v Literární kavárně Fokus v kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

O vodopádu Tugela Falls, který stéká ze svahů Dračích hor na východě Jihoafrické republiky, se tradičně říká, že je druhý nejvyšší na světě. Celková výška jeho pěti kaskád má být 948 metrů; za vodopádem Salto Ángel by tak zaostával o 31 metr. O výšce obou vodopádů však panují pochybnosti – byla totiž určena odečtem nadmořských výšek barometrickým výškoměrem. „Naši odborníci přeměřili jihoafrický vodopád geodetickou metodou a jejich měření ukázala, že vodopád Tugela Falls má ve skutečnosti 983 metry. Pokud by tento exaktní údaj byl přijat vědeckou komunitou, byl by absolutní rekord vodopádu Salto Ángel o čtyři metry překonán,“ říká koordinátor Café Nobel Frederik Velinský.

Jak se vlastně vodopády měří? Kde začínají a kde končí? A co všechno musela parta dobrodružných povah ve výškách kolem 3 000 metrů nad mořem překonat?

Martin Šíl jezdí do Afriky od roku 2003; především do jižní části kontinentu. V roce 2011 vydal překlad sbírky křováckých legend Příběhy jižní Afriky. Na festivalu Expediční kamera 2016 běžel jeho dokument Srdce Kalahari. Provozuje webové stránky Doneznáma.cz. Miloš Fridrichovský se celý svůj profesní život věnuje geodezii, v současné době pracuje ve společnosti GEOPROJEKT spol. s r.o., jako vedoucí geodet.

Pozor – začíná se už v 17:00 h! Literární kavárnu Fokus najdete v univerzitním kampusu v Ústí nad Labem v Pasteurově ulici. Sídlí ve stejné budově jako Vědecká knihovna, v patře nad knihkupectvím. Místa si můžete rezervovat na adrese hermankova@fokuslabe.cz. Další informace naleznete na cafenobel.ujep.cz.

UJEP Ústí nad Labem