I stáří má příležitost aktivně prožívat život

Aleš Kleprlík, foto: Jiří Morman
  •  

Všechno se už 2 roky svádí na pandemii. Nic nefunguje, žádné setkávání, jen karanténa a informace o tom, jak přibývá nositelů koronaviru. My, dříve narození, jsme se ale v tom chaosu grafů, křivek a respirátorů nehodlali ztratit.

Sice jsme se tak často nesetkávali, ale od čeho máme počítače? Ano, my senioři s nimi totiž umíme. My senioři totiž jdeme s dobou…

Vloni nám  zemřel náš pilný předseda OO SPCCH Ing. Josef Obršál… a co dál? Do kterého šanonu nahlédnout? Jak navázat na cestu, kterou se ubíráme? Kdo se ujme kormidla, které na pár týdnů zůstalo bez kapitána? O tom už si budeme povídat s naším hospodářem Ing. Alešem Kleprlíkem.

Aleši, jako hospodář jsi měl samozřejmě přehled o financích organizace. Ale pak jsi se pustil do díla…

Nahradit tak obětavého předsedu jakým byl ing. Obršál je úkol náročný, ale ne nemožný. Pandemie, která trvá už skoro dva roky naší činnost omezila, ale nezastavila. Hlavním úkolem pro oživení činnosti je doplnit výbor, jak základní tak i okresní organizace a vzhledem k hospodaření s finančními prostředky i revizní komise. Nejbližší spolupracovnicí bývalého předsedy byla Alžběta Rácová, která naší činnost jako oprávněná členka, mohla řídit. Za to jí patří náš dík.

Můžeš vyjmenovat dosavadní akce, které jste organizovali?

V loňském covidovém roce se nám podařilo uskutečnit 2 rekondiční pobyty a 4 ozdravné. Probíhalo i cvičení, zčásti ve venkovním prostoru. Naše setkávání bylo omezeno, ale aktivní členové chodili na pěší túry. Jsou to skupiny Oliny Heřmanové a Zdeny Večerníkové. Naši turisté se pravidelně vydávají do blízkého i vzdálenějšího okolí.  V digitální době provozujeme internetové stránky (oo spcch teplice) a velmi dobře se o ně starají Petr Knorr (fotografická část) a Věra Lukášková (texty).

Co už máte letos za sebou?

Uskutečnilo se okresní shromáždění, byl zvolen nový výbor a předsedkyní zvolena Alžběta Rácová. V kontrolní komisi bude pracovat jako předsedkyně Kristina Kellnerová. Celý leden už probíhalo cvičení jógy a zdravotní cvičení vedené zkušenými cvičitelkami Věrou Michoňovou a Lenkou Hořejší. V lednu už jsme se začali scházet každý týden v kavárně „Kanape“ na informačních schůzkách. Ale bohužel 1. 2. 2022 došlo k uzavření této kavárny, a tak musíme zajistit náhradní prostor pro naše setkávání. Připravujeme pro letošní rok 5 ozdravných pobytů ( Šumava, Rájecké Teplice, Vrbno pod Pradědem,Beskydy a vánoční Sezimovo Ústí ). Zájem členů byl tak velký,  že už ke konci února jsou všechny pobyty skoro obsazeny.

A co máte před sebou?

V dubnu nás čeká výroční členská schůze základní organizace SPCCH, kde bude zvolen  nový výbor  (vybrán předseda) kandidátem je Miroslav Kalabza a bude doplněna revizní  komise. Nic už pak nebude bránit tomu, aby se navázalo na předchozí pestrou činnost.  Máme již k dnešnímu dni 150 členů a další se hlásí.

Co si od toho slibujete?

Plně se budeme moci věnovat našim členům postižených civilizačními chorobami. Budeme obhajovat jejich zájmy, sdružovat je při pestré činnosti jak pobytové, tak i sportovní, kulturní a poznávací. I stáří má velkou příležitost aktivně prožívat život ve společnosti zajímavých lidí s ohledem na aktuální zdravotní stav.

Věra Lukášková, OO SPCCH Teplice