Hospicovou péči ACME zajistí u vás doma

  •  

Odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí poskytuje na Ústecku agentura ACME. Podle její jednatelky Štěpánky Tomsové sestřičky pracují nonstop sedm dní v týdnu. Už čtvrtstoletí agentury domácí péče poskytují také péči o umírající v domácím prostředí, takzvanou hospicovou péči.

V čem spočívá domácí hospicová péče?

V tom, že pacient nemusí být ve zdravotnickém zařízení. Tráví čas v domácím prostředí obklopen blízkými. Děti, partner, přátelé k němu mají blíž, než kdyby byl v ústavní péči. To považuji za velmi důležité. Společnost by si měla uvědomit, že je nutné vytvářet podmínky nejen pro lepší život, ale i pro důstojné umírání. Umírání je součástí života a každý člověk má právo na důstojné umírání. Naším mottem je citát Elisabeth Kubler-Ross: Zrání je lidská cesta životem a smrt je poslední stupeň vývoje lidské bytosti.

Takže poslední chvíle života pacient tráví doma.

Ano a my se snažíme zajistit, aby byl co možná nejvíce soběstačný i navzdory ubývajícím silám a schopnostem. Chceme umožnit klientům věnovat se aktivně jejich oblíbeným činnostem. Také zaručujeme, že nemocný nezůstane sám se svými obavami a zároveň že nebude trpět nesnesitelnými bolestmi. Péče je maximálně ohleduplná a řídí se jedinou prioritou: zachováním lidské důstojnosti umírajícího nemocného.

Jak taková péče probíhá?

Domácí hospicovou péči  ACME realizuje ve spolupráci s paliativním lékařem a úzce spolupracuje s Mobilním hospicovým týmem při společnosti Krajská zdravotní. Naše zdravotní sestry se aktivně účastní certifikovaných kurzů, aby mohly umírajícím poskytnout odbornou a profesionální péči. Nabízíme také podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí. Těžce nemocný potřebuje svoji rodinu a rodina potřebuje oporu, která jí pomůže zvládnout toto těžké období.

Hospicová péče kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní. Kolikrát za den sestřičky navštěvují nemocného?

Kdykoli je potřeba. Třeba v souvislosti s podáváním léků, cévkováním a podobně navštívíme pacienta i šestkrát denně. Náš tým vystudovaných odbornic s praxí poskytuje péči 24 hodin denně. Tuhle práci nemůže dělat každý. Není to jen zaměstnání. Skoro, řekla bych, že to je poslání. Že lidé, kteří ji dělají, musejí být empatičtí, vstřícní a hodně psychicky odolní. Naše sestřičky pracují srdíčkem. Musí si umět poradit v jakékoli situaci.

Hradí tuto péči zdravotní pojišťovny, nebo si ji pacient musí zaplatit?

Hradí ji pojišťovny. ACME má smlouvu se všemi pojišťovnami, které na Ústecku fungují. Na domácí zdravotní péči má každý člověk právo.

ACME poskytuje komplexní domácí péči, ale jak o ní lze požádat?

Žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdravotnické lůžkové zařízení, praktický lékař anebo lékař specialista.