Historie a kultura naší vlasti. A senzační senioři z Teplic byli spolu

Foto: Libuše Vaisová
  •  

Program našeho výletu do Prahy byl skvělý, plný zážitků, dojmů a emocí. Náš spolek seniorů je aktivní již 10 let. Za tu dobu jsme zestárli, přibyl nejen věk ale také nemoci a fyzická omezení. Ve zralém věku jsme si ještě přáli navštívit uctít naše národní kulturní bohatství Pražský hrad, Hradčanské náměstí, Brána gigantů, prohlídka hradu s  profesionálním průvodcem. Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří, Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička. Naše historické kulturní bohatství nás naplňovalo úctou obdivem, respektem a hrdostí. Dojmy a emoce jsou uloženy v našich srdcích.

Při obědě jsme sdíleli naše nadšení a dojmy, diskutovali o krásných historických místech, která jsme právě navštívili. Náš krásný den pokračoval programem, který pro nás připravila Evička Mojžíšová.

Jedinečné a skvělé bylo zakončení našeho společného dne v Praze. V Czech Press Photo Center – nás čekala prohlídka výstavy fotografií a beseda. Byl s námi excelentní fotograf a porotce mezinárodních soutěží Václav Šilha. Vyprávěl, vysvětloval, odpovídal hezky a upřímně na naše všetečné dotazy. Děkujeme s úctou a respektem Vám, pane Šilho, skvělý a osobitý fotografe, za společné dvě hodiny. Pro nás, členy amatérského studia Foto Klubu byly opravdu mimořádné.

Děkujeme panu řidiči autobusu za vstřícnost a ochotu a městu Teplice za financování dopravy. Co říci závěrem? Prožili jsme mimořádný den. Děkuji všem seniorům, kteří tam byli. Opět se ukázalo, že jsme dobrá parta. Daří se nám, co chceme: Žít soběstačně a plnohodnotně ve svých domovech. Dělat něco aktivně pro sebe i pro druhé. Spojuje nás stejný zájem, chceme se pravidelně scházet a společně prožívat čas. Spolu tady a teď žít, učit se, poznávat, mít rádi sebe, svou zemi, svůj kraj a své město. Těšit se ze života. Lidé spolu a sobě.

Helena Voctářová, Zvonkohra SEN SEN Teplice