Hejtman vyhlásil další ročník soutěže Senior art

ilustr. obr.
  •  

Už devátý ročník tradiční literární soutěže Senior art je tu. Tématem pro letošní rok je v kategorii poezie „Co bych si přál/a, kdybych měl/a kouzelný prsten“ a v kategorii próza „Hrdina v mých očích“ Literární soutěž Senior art 2022 vyhlašuje každoročně hejtman Ústeckého kraje a je určena pro seniory nad 60 let s trvalým pobytem v Ústeckém kraji, včetně obyvatel domovů pro seniory v kraji.

Soutěžní příspěvky lze posílat konce června poštou na adresu Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor informatiky a organizačních věcí, Oddělení vnějších vztahů a protokolu, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálku označte nápisem „Senior art 2022“. Více informací najdete na stránkách www.kr-ustecky.cz. Vyhlášení vítězů proběhne na podzim.