FOTO: Setkání s ministrem Jurečkou

  •  

Bylo obyčejné pondělní odpoledne 22. srpna, kdy se senioři šli na mimořádné schůzce. Ptáte se asi proč? Přišli na setkání s panem ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a zástupci Ústeckého kraje, kteří ho při jeho pracovní cestě naším krajem doprovázeli. Byl to krajský radní pan Růžička pro ekonomiku, předsedkyně výboru pro vzdělávání paní Vachková a předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní Karasová. Senioři měli možnost s hosty diskutovat o svých problémech. A co je zajímá ze sociální oblasti obecně i konkrétně.

Pan ministr si návštěvu našeho klubu vybral záměrně. Protože se chtěl seznámit s životem seniorů ve středních a malých městech a hlavní záměr byl, potkat se s osobou, kterou v červnu letošního roku vyznamenal Cenou MPSV „Pečující  roku 2022 o seniora 65 +“. Tuto cenu obdržel náš člen pan Miroslav Kohout ve Zlíně z rukou ministra na „Fóru rodinné politiky 2022“ za velkého potlesku mladé a střední generace ve stoje, jako projev úcty, obdivu s poděkováním, že pomáhá svému příteli panu Štefanovi Červenákovi, který je handicapován a potřebuje v mnoha věcech pomoc druhé osoby. Míra je obětavý i pro další členy našeho klubu a toto ocenění mu právem patří.

Oba pánové se rádi setkali v našem prostředí a ostatní přítomní členové klubu a nejen oni, i další občané Města i okolí, průřezem generací se této neformální schůzky zúčastnili v počtu cca 55 osob. Během setkání zazněly dotazy hlavně ze socoiální oblasti týkající se příspěvků na energie, pro pečující osoby, valorizace důchodů, mezilidské vztahy, připomínky a podněty k rozpracování a zapracování při novelizaci Zákona o sociálních službách a další.

Pan ministr mile překvapil přítomné srozumitelným a lidským vysvětlením všech dotazů, svým jednáním dal najevo lidský přístup nejen k seniorům. Jednání se vedlo ve velmi přátelském ovzduší, čehož je důkaz, že pan ministr si v Praze posunul plánovanou schůzku o půl hodiny a ty věnoval nám přítomným. Senioři si toho velice váží a berou to jako významný moment v jejich životě. Hosté z krajského úřadu nám nabídli pomoc při řešení různých životních situací a problémů.

Po odjezdu hostů senioři ještě dlouho diskutovali a vzájemně si sdělovali své poznatky a dojmy z celého setkání – přátelské návštěvy. Při odchodu bylo slíbeno panem ministrem, že pokud bude mít cestu okolo Loun, rád nás opět navštíví. Senioři byli tímto neformálním a přátelským setkáním velmi nadšeni a potěšeni, ale hlavně zájmem pana ministra o jejich současný skutečný život. Důkazem jsou přiložené fotografie.

Vilma Svobodová, Pomoc bližnímu, z.s. senior klub

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*