Dubské seniory navštívili psí záchranáři

  •  

Třináctého července proběhla před naším domovem v Dubí Na Výšině krásná akce. Navštívili nás dobrovolní hasiči z Dubí a předvedli nám práci se záchranářskými psy. Pod vedením Marie Jiráskové a ostatních psovodů měli naši klienti možnost vidět šest cvičených psů. Předvedli nám například nácvik vyštěkávání, dovednost, poslušnost a také hledání pohřešovaného.

Odměněni byli jak klienti a zaměstnanci našeho domova, protože ukázky byly velice zajímavé a pejsky si rádi poté pohladili, tak samotní psi, protože jsme pro ně měli nachystané mlsky. Děkujeme velice za spolupráci s psovody a jejich svěřenci, bylo to příjemné dopoledne a budeme se moc těšit na další návštěvu.

Za Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí Pavla Kutarnia, vedoucí sociální terapie