Dopravní uzavírky

  •  

Upozornění pro řidiče

Došlo k zjednosměrnění Havířské ulice. Zjednosměrnění  se týká úseku mezi ulicemi Proboštovská a K. Aksamita. Ulice bude průjezdná ve směru z ulice Proboštovská.

Úplná uzavírka ulice E. Dvořákové

Do 15. srpna je uzavřena ulice E. Dvořáková z důvodu rekonstrukce parovodního potrubí. Objízdná trasa vede obousměrně ulicemi E. Dvořákové, Stanová, Riegrova, Nákladní, Novosedlická, Míru, Trnovanská. Po celou dobu stavby bude ale zajištěn průjezd autobusů hromadné dopravy.

Uzavírka Lázeňské ulice

Lázeňská ulice je pro automobilovou dopravu dále uzavřená až do 15. května. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu komunikace.

Částečná uzavírka Hřbitovní ulice

Částečná uzavírka Hřbitovní ulice potrvá do 31. srpna. Důvodem je rekonstrukce mostu.

Částečná uzavírka ulice Jankovcova

Až do 30. května bude částečně uzavřena ulice Jankovcova. Uzavírka probíhá z důvodu rekonstrukce plynovodu.

Úplná uzavírka ulice Svatoplukova

Do 30. dubna bude z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace úplně uzavřena Svatoplukova ulice.