Domov sociálních služeb vítal veřejnost i dobrovolníky

  •  

Domov sociálních služeb Meziboří, zapojil do Týdne sociálních služeb ČR, který letos celorepublikově probíhal od 3. do 9. října. V Domově se zaměstnanci 6. října zhostili oslavy tohoto výjimečného Týdne rovnou dvěma projekty: Jablíčkovým dnem otevřených dveří pro veřejnost a setkáním s dobrovolníky.

Samotný Týden sociálních služeb má za cíl upozornit na sociální služby v ČR, na jejich smysluplnost, kvalitu, nutnost i náročnost. Skoro tradičně se v DSS Meziboří, právě v toto období otvírají dveře veřejnosti. Zájemci, rodinní příslušníci zájemců nebo i zástupci institucí jsou v průběhu celého roku na půdě Domova vítáni, ale nebyl by to Den otevřených dveří s velkým D, kdyby nebylo vše nachystáno, tak trochu slavnostně.

Ten letošní byl na téma našeho nejtradičnějšího ovoce, spjatého zejména s obdobím podzimu. Jablko, které bylo za tímto účelem skloňované ve všech pádech. Ochutnávka jablečných specialit, pečených i sušených, mlsání jablíček pro pijáky i abstinenty, soutěž o nejlépe nazdobené jablíčko, cvičení a zpívání na jablkové téma. Bylo co ochutnávat a všichni příchozí hosté a návštěvníci, kteří mají jablka a dobroty z nich alespoň trochu rádi, si prostě v tento den přišli na své.

Návštěvou nás poctil starosta města Meziboří pan Petr Červenka, ředitelé střední školy Schola Humanitas v Litvínově Mgr. Ladislav Turbák a ředitelka střední školy Educhem v Meziboří Ing. et Ing. Renata Koulová, se zástupci studentů, dobrovolníků, kteří v uplynulých obdobích byli nápomocni.

Setkání s dobrovolníky a předání drobných dárků bylo zorganizováno jako poděkování za jejich nenahraditelnou dobrovolnickou činnost, kterou ve svém volném čase nezjištně přináší našim seniorům. Příjemné posezení, chvíle pro popovídání, podtrženo hudebním doprovodem splnilo očekávání a my jim i touto formou děkujeme.

img_7054 img_7043

Marie Vorlová, sociální pracovnice