Domácí zdravotní péče čelí krizi

  •  

Nedostatečná výše platů, limity úhradové vyhlášky, kvůli kterým zdravotní pojišťovny nehradí agenturám domácí péče platby za poskytnuté služby v plné výši. To je jen zlomek problémů, které domácí zdravotní péči v naší republice řeší. „Aktuální situace není patová, ale nahrává snížení kvality poskytované péče,“ říká Štěpánka Tomsová z ústecké agentury ACME a dodává: „Stávkujeme to ano, ale naše pacienty si nebereme jako rukojmí.“

Zdravotní sestry zajišťující domácí péči vstoupily do stávkové pohotovosti, protože jim prý zdravotní pojišťovny platí výrazně méně než sestrám v nemocnicích. O kolik méně a jak to komplikuje práci agentur domácí péče jakou je například ACME?

Většina agentur domácí zdravotní péče funguje v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Přesto nespadají pod třísměnný provoz, ale pod nepřetržitý, proto nemají na zvýšení peněz nárok. Sestry, které dochází za pacienty domů, jsou tak nespravedlivě přehlíženy. Letos pracují sestry za 157 Kč superhrubé mzdy za hodinu, tedy za méně 100 Kč na hodinu čistého.

Máte v ACME dost sester, nebo právě nízké mzdy je od této práce odrazují?

U nás v ACME se snažíme dohánět nízké platy sester na benefitech, odměnách. To ale na úkor finančních prostředků, které by se mohly investovat do rozvoje agentury, více do vzdělání sester, zázemí, zdravotního vybavení. Naštěstí je v současné době personální situace ustálená a sester máme dostatek. Ale nebylo tomu vždy tak. Zdravotních sester je málo a práce v domácí péči není jednoduchá.

Dá se srovnat práce sester v domácí péči s prací sester ve zdravotnických zařízeních? V čem se liší?

Zdravotní sestřička pracující v domácí péči pracuje samostatně v domácnostech klienta, kde vykonává ordinaci podle lékaře. Nemá za sebou kolegyni, lékaře a další vymoženosti nemocnice. Je potřeba v domácí péči mít znalosti z několika oborů ve zdravotnictví, takže se musí stále kvalitně vzdělávat. Musí si poradit s výkyvy počasí, s parkováním a dalšími nástrahami, které ji mohou v její práci potkat.

Hrozí podle vás kolaps celého systému domácí péče?

Kolaps je asi silné slovo, ale hrozí snížení kvality poskytované péče. Samozřejmě je i menší motivace pracovat v domácí péči. Za velkou zodpovědnost málo peněz. Přitom domácí péče má pravoplatné místo v systému zdravotnictví. Většina lidí, pokud jim to umožní zdravotní stav, chtějí stonat a léčit se doma, ve vlastním prostředí, což má i pozitivní vliv na psychiku a na uzdravení. Nesmíme zapomínat na lidi, kteří chtějí důstojně dožít doma mezi svými blízkými. A to vše umožňuje domácí péče. Stávkujeme to ano, ale naše pacienty si nebereme jako rukojmí, to je neetické.

Je stát – vláda, ministerstva, pojišťovny nakloněný systému domácí péče?

Zatím to vypadá, že ne. Je pravda, že se něco málo, ale opravdu málo se zlepšilo. Zástupce naší Asociace domácí péče ČR je stále u vyjednávacího stolu, snaží se prosadit naše zájmy. Což je moc dobře, jsme slyšet.

Co vlastně domácí zdravotní péče obnáší? Jak taková péče o pacienta doma probíhá?

Pracujeme na základě ordinace lékaře. Jednoduše si lékař objedná domácí péči, určí časový rozsah návštěvy, frekvenci a v neposlední řadě jaký zdravotní výkon u klienta se bude sestrou vykonávat. Pečujeme o pacienty v terminálním stádiu, o klienty s defekty, diabetiky, špatně pohyblivé pacienty, kteří potřebují rehabilitaci, pacienty se stomiemi, provádíme infuzní léčbu, odběry krve aj.

Péče o pacienta doma probíhá stejně jako v nemocnici, s tím rozdílem že jsme v kontaktu s pacientem a odborné ošetření provedeme u něho doma. Zdravotní sestra je vybavená veškerým zdravotním materiálem, technickým vybavením a pomůckami, které potřebuje. Je úžasné mít stále zpětnou vazbu od pacienta. Sestra vše konzultuje s ošetřujícím lékařem, tím se docílí rychlejšího uzdravení. Je třeba zmínit, že je nutná dobrá spolupráce s lékařem. A to my tady v Ústí máme.

Domácí péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže je pro pacienty zdarma?

Ano, domácí zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, každý má na péči právo, pokud zdravotní stav nevyžaduje soustavný dohled lékaře.

Je možné, že se domácí péče zdarma stane pro pacienty nedostupná?

To asi ne, možná v budoucnu si budou pacienti doplácet za nadstandartní služby, ale to předbíhám.

Co kromě nízkých mezd vadí poskytovatelům domácí zdravotní péče? Co by se mělo systémově vyřešit?

Systémově by se měla řešit personální krize zdravotních sester. Jak já říkám kvalitní zdravotní sestra je nedostatkové zboží. Určitě vrátit prestiž tomuto povolání. O to se stále snažím. Je to pomáhající profese a je to poslání. Dále bych uvítala, aby praktické sestry mohly pracovat v domácí péči. Některé z nich jsou na stejné úrovni, jako všeobecné zdravotní sestry. Jsem zastáncem, že zvládnou dobře méně náročné zdravotní výkony a v domácí péči by se zmírnil nedostatek zdravotního personálu.

Jaká je podle vás spolupráce s pojišťovnami? Jste spokojená s úhradovou vyhláškou?

Jediná věta – zrušit regulace zdravotních pojišťoven. Upřesním, lékař si objedná domácí péči. Vy ji odvedete kvalitně, včas, v plném rozsahu. Řádně jí vyúčtujete a poté se dozvíte, že dostanete zaplaceno jen část odvedené práce. To jsou regulace. Žádného pacienta neodmítneme, nevybíráme si, jakou péči provedeme. Jsme zde pro všechny, kdo domácí péči potřebuje. Zrušit regulace a lépe by se pracovalo.

Co by mohlo vzájemnou spolupráci případně zlepšit?

Já sama nevím. Osobně se snažím prosazovat naše zájmy, jsem členkou Asociace domácí péče ČR, ve všech krocích ji podporuji. Obhajuji naši práci před zdravotní pojišťovnou. Jsem optimista a věřím, že určitě přijde zlepšení, jen vydržet.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

E-mail: info@acmepece.cz

Telefon: 475 216 331