Díky sestřičkám z agentury ACME můžete bez obav stonat doma

  •  

Sestřičky z agentury domácí péče ACME se na Ústecku už devatenáctým rokem starají o nemocné, kteří nechtějí stonat v nemocnicích, ale doma.

Tým proškolených odbornic navštěvuje pacienty doma i několikrát za den a pracují čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.  „Jezdíme k pacientům, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Tu jim mohou poskytnout doma naše zdravotní sestry podle pokynů lékaře,“ říká vrchní sestra ACME Šárka Doležalová.

ACME jako jediná agentura v regionu ošetřuje i pacienty, kteří potřebují speciální infuzní léčbu. V čem to spočívá? 

Infuzní-nutriční léčba v domácím prostředí je velice odborně zdravotně poskytovaná péče. Je naprosto specifická a náročná i na speciální vzdělání zdravotních sestřiček. Musí mít znalosti v ošetřování a v manipulaci se speciálními centrálními žilními katetry, které umožní infuzní léčbu podat. Takových katetrů  mají naši pacienti hned několik druhů. A je třeba myslet na fakt, že sestřičky v domácí péči pracují bez dohledu lékaře. Jsou odkázány jen na své schopnosti, proto musí být opravdovými odbornicemi.

Pro jaké pacienty je tato léčba určená?

Důvodů pro poskytování takové péče může být víc, ale převážně se jedná o poruchy a onemocnění na zažívacím traktu.

Jde tedy o vysoce specializovaný úkon. Kdyby jej neprováděla ACME, co by to pro pacienty znamenalo?

Nemohli by být doma a museli by pravděpodobně svou léčbu absolvovat ve zdravotnických zařízeních, formou lůžek následné péče. Jde totiž o dlouhodobou péči v řádech měsíců.

Takovou léčbu doma musí naordinovat lékař?

Ano. Velice úzce spolupracujeme se specializovanými pracovišti, která tento typ infuzní léčby indikují  a dávají nám pacienty do  péče. V domácím prostředí je nezbytná spolupráce s lékařem.

Napište první komentář

Přidat komentář

Váš e-mail nebude zobrazen veřejně.


*