Děti vyjely za seniory do Chlumce

  •  

Klub Magnet zorganizoval už tradiční výjezd dětí do Domova pro seniory v Chlumci. Skupinka dětí, která pravidelně navštěvuje nízkoprahové zařízení Klub Magnet pro děti a mládež, si pro seniory přichystala předvánoční besídku. Společně si tak obě generace zazpívaly známé písně a předaly si drobné dárečky.

„Cílem této aktivity je propojování dvou generací, které považujeme za důležité. Setkala jsem se s tím, že se některé děti zpočátku seniorů bály – nevěděly totiž, kdo se za označením senior vlastně skrývá. Strach bylo nutné odstranit, zároveň tímto propojováním posilujeme úctu ke starým lidem. Jsem velmi ráda, že počáteční obavy, které nás při první společné akci v prosinci 2015 provázely, jsou pryč a děti se za seniory těší. Rády jim připravují drobné dárky v rámci tvořivých aktivit v klubu. Letos se nám mimo pravidelného vánočního vystupování podařilo setkat i v době Velikonoc i letních prázdnin, kdy se podařilo realizovat první tvořivé odpoledne,“ řekla Veronika Klaus Horčíková, vedoucí sociální služby.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet, služba sociální prevence, má zázemí v Dubí. Posláním služby je pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a s využitím metod sociální práce přispívat k sociálnímu začlenění dětí a mládeže v oblasti, kde služba působí. Cílovou skupinou služby jsou děti ve věku 6 – 16 let, které jsou ohroženi sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy převážně ze sociálně slabého anebo méně podnětného rodinného prostředí obcí teplického regionu, zejména města Dubí.