Den za obnovu lesa

  •  

Jaké to je pracovat v lese si mohli zájemci vyzkoušet v sobotu 23. září. Kromě toho se všichni dozvěděli více o práci lesníků a užili si bohatý doprovodný program. Akce se uskutečnila v areálu Dymník. Účastníci měli možnost navštívit rozhlednu Dymník u Rumburku, kterou provozuje KČT Krásná Lípa.

Pořadatelem akce byli Lesy ČR, závod Rumburk. Klub českých turistů Krásná Lípa měl jedno ze stanovišť a čtyři členky klubu zde propagovaly turistiku. Mimo jiné seznamovaly zájemce s problematikou turistického značení. Děti si mohly namalovat vlastní značku, kterou si pak odnesly domů, odměnou pro ně byly sladkosti. Ve škále propagačního materiálu, který byl účastníkům rozdáván, nechyběl časopis Seniorské listy.

Václav Hieke, KČT Krásná Lípa