Členská schůze Úsměvu informovala, Den zdraví poradil i pomohl

  •  

V lovosickém sále Centra kultury Lovoš se uskutečnila členská schůze spolku Úsměv=Źdraví a následoval vlastní Den zdraví pro občany Lovosic a okolí. V úvodu schůze přednesla předsedkyně spolku Líba Žamberská zprávu o činnosti Úsměvu za rok 2019, přičemž vyzvedla význam Týdne seniorů v říjnu.

Účast na Dnu zdraví byla opravdu enormní, celkem 149 osob. Vlastní Den zdraví zahájila přednáška Lenky Tiché Zdraví na nohách, která pracuje jako fyzioterapeutka Rodinného střediska Mozaika v Lovosicích, kde se věnuje převážně dětem. Zdravotní problémy s nohama či nejrůznější deformity postihují nejen dospělé, kteří jsou dlouho na nohou, ale i sportovce, „Často se setkávám s vadami nohou, jako jsou kladívkové prsty nebo vbočený palec. Takové deformity, pokud nejsou indikovány k operaci, se neobejdou bez kvalitního cvičení ve formě cílené fyzioterapie.

Deformity, které je nutné operovat, je samozřejmě také důležité cvičit. Adjustační ponožky vám pomohou od kladívkových prstů,“ říká fyzioterapeutka Lenka Tichá. Také uvedla, že špatná péče o nohy ovlivňuje i bolesti kloubů – kolena, kyčle a kotníky a může způsobit i bolest hlavy. V průběhu odpoledne měřily lékařky Ladislava Matějíčková a Daniela Marhonsová z Krajské hygienické stanice ÚK zájemcům cholesterol a glykemii. Příchozí si také mohli nechat změřit tlak krve – ten se měřil na 4 stanovištích a samovyšetření prsu na modelu učily proškolené edukátorky. Celou akci profesionálně moderovala Ladislava Lásková.

Eva Hozmanová, Úsměv=Zdraví Lovosice