Chystá se další ročník soutěže Ústecký Sen Art

  •  

I v letošním roce připravila rada seniorů ve spolupráci s městem literární soutěž pro seniory. Soutěž je určena pro seniory ve věku 60+ s trvalým pobytem v Ústí nad Labem včetně těch, kteří využívají služby domovů pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem.

Literární soutěžní příspěvky mohou soutěžící doručovat od 1. dubna do 31. srpna v kategoriích próza, povídka a poezie.

Senioři mohou svá literární díla posílat buď e-mailem na adresu: lenka.jaremova@mag-ul.cz  nebo poštou na adresu: Odbor školství, kultury, sporu a sociálních služeb, Magistrát města Ústí n. L., Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem. V levém horním rohu musí být uvedeno Sen Art 2021.