Cestujeme světem

  •  

Městský ústav sociálních služeb v Klášterci nad Ohří získal pro své seniory finanční dar v hodnotě 39 000 korun v projektu Plníme přání seniorům obchodní společnosti Sodexo Pass.

Tento příspěvek byl použit na nákup systému Spoteee ViedoRehab, který promítá video z různých koutů nejen České republiky, ale třeba i ze zimní Paříže nebo deštivého Londýna a klienti během cvičení na rotopedu mohou díky tomuto systému, i když jen virtuálně, procestovat celý svět.

Praková Jana, MÚSS Klášterec nad Ohří