Akademie 3. věku v SKKS Chomutov má úspěch

  •  

Předáním osvědčení ukončen již 16. ročník A3V v SKKS Chomutov. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení děti z MŠ Palachova ulice v Chomutově i poutavé vyprávění regionálních spisovatelů. Jeden z nich, pan Václav Pinta, je jedním z tvůrců výstavy k 700. výročí narození krále Karla IV. na Pražském hradě. O své zážitky a postřehy z této činnosti se zábavnou formou s posluchači A3V podělil.

Zájem o Akademii 3. věku každým rokem stoupá vzhledem k demografickému vývoji naší společnosti i k rostoucímu počtu aktivních seniorů v našem městě. Akademii 3. věku navštěvuje pravidelně cca 50 osob. Snažíme se zařazovat přednášky na témata, která seniory nejvíce zajímají – jsou to zdravověda, přírodověda, literatura, cestopisné přednášky apod. Velký úspěch měla letos přednáška spojená s pohybovou aktivitou – Pohyb vesele i vážně aneb denně něco pro zdraví, která se uskutečnila ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček v Chomutově.

Už se stalo téměř tradicí, že při A3V realizujeme dva jednodenní zájezdy za krásou a poznáním naší vlasti, někdy i do sousedního Německa. Zájezdy patří k nejoblíbenějším aktivitám seniorů a je o ně z jejich strany vždy velký zájem.

SKKS má letité zkušenosti s prací se seniory, kteří také tvoří značnou část pravidelných návštěvníků knihovny, jsou velkými a náročnými čtenáři, zajímají se o dění ve městě a hlavně, rádi si popovídají. Na mnoha akcích knihovny se podílejí i sami senioři – bývalí zaměstnanci SKKS.

3-vek CV 3-vek CV2

Do programu dalšího ročníku Akademie 3. věku budou zařazena některá nová a žádaná témata. Například přijede lektor z České genealogické a heraldické společnosti v Praze či ze Senior fitnes z. s. Praha s motivačními přednáškami. V novém školním roce chceme totiž nabízet v SKKS  pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku.

Ve spolupráci s Policií ČR se uskuteční přednáška na téma osobní ochrany, ochrany majetku a bezpečnosti v silničním provozu seniorů.

Seniorům chceme nadále nabízet široké spektrum volnočasových aktivit, které se setkaly s velkým zájmem již v minulých letech. Jedná se například o jazykové kurzu pro seniory (angličtina a němčina), počítačové kurzy, kurzy digitální fotografie, kurzy trénování a posilování paměti či výtvarnou dílnu pro seniory. Kurzů, cyklů, přednášek a zájezdů určených především pro seniory se v letošním školním roce zúčastnilo cca 950 osob.

Jsme rádi, že organizováním nejrůznějších vzdělávacích aktivit přispíváme ke kvalitnímu životu lidí ve vyšším věku a celkově obohacujeme místní společenský život.

Stanislava Husáková