ACME domácí péče pomáhá 24 hodin denně 7 dnů v týdnu

  •  

Domácí zdravotní péče, hospicová péče nebo neveřejná doprava. To vše může každý z nás někdy potřebovat. V Ústí nad Labem a okolí se můžete s důvěrou obrátit na agenturu domácí péče ACME. „Staráme se o pacienty a poskytujeme odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí, pomůžeme s dopravou k lékaři. Nemocným jsme k dispozici nepřetržitě, i o víkendu,“ přibližuje jednatelka ACME Štěpánka Tomsová.

Domácí zdravotní péče

Za pacienty dochází zkušená zdravotní sestra, která provádí zdravotní úkony, které určí praktický lékař nebo specialista.  Pomáhá celé rodině s péčí o dlouhodobě nemocného a radí, jak se o svého blízkého starat. Sestry aplikují inzulín, ale i učí diabetiky, aby to časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy nebo převazy stomií (vývodů z těla). Nemocní se tak mohou léčit se v pohodlí domácího prostředí a nemusí trávit dlouhé dny hospitalizací v nemocnici nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Služba je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Hospicová péče

Péče o pacienta v posledních chvílích života. Nemocný tráví čas v domácím prostředí obklopen blízkými. Děti, partner, přátelé k němu mají blíž, než kdyby byl v ústavní péči. Domácí hospicová péče je realizována ve spolupráci s paliativním lékařem s Mobilním hospicovým týmem Krajské zdravotní. Jde o podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí. Hospicová péče kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní. Tuto službu hradí veřejní zdravotní pojištění.

Neveřejná doprava

Přeprava klientů do zdravotnických zařízení a zpět v okolí Ústí nad Labem. Odvoz k lékaři si klient objedná telefonicky, řidič ho pak k lékaři dopraví, pomůže se schody a jinými překážkami a případně doprovodí až do čekárny. Po cestě také v případě potřeby vyzvedne léky z lékárny nebo zdravotní pomůcky.

 

ACME Domácí péče s.r.o.

Železničářská 908/24

400 03 Ústí nad Labem

E-mail: info@acmepece.cz

Telefon: 475 216 331