Zajeďte si na sympozium do Řehlovic

  •  

Zveme vás na vernisáž v pořadí už osmnáctého sympozia Proudění/Strömungen s tématem Zářit/Strahlen. Akce se uskuteční 6. července v 15:00 hodin v Kulturním centru Řehlovice.

Při příležitosti 20 let trvání sympozia Proudění/Strömungen chceme ukázat jeho záření a zářivost a zároveň tím tematicky nastavit úsměv proti tendencím posilujícím špatnou náladu ve společnosti a její štěpení.

Ptáme se:

Jak můžeme šířit lidskost, světlo a radost ze života?
Jak dokážeme, vzhledem k naší situaci, nebýt frustrovaní a neztratit odvahu? Jak můžeme vytvořit mosty přes trhlinu uprostřed naší společnosti?
Jak můžeme překonávat hranice?
Jaký je smysl a cíl naší společnosti?
Jak můžeme rozveselit všechny ty kyselé tváře v kyselé Evropě?
Nechceme předepisovat odpovědi, ale máme nápad: jednoduchým úsměvem! Protože když se člověk usmívá, dovádí i ostatní kolem sebe k tomu, aby zářili. Když září hodně lidí, mohou jít příkladem a přinášet světlo do světa.

Těšíme se na vaše nápady a účast! Přijďte zazářit! Tak jako ve všech minulých ročnících nejde jen o uměleckou tvorbu, ale i o česko-německé spolupoznávání a vzájemnou komunikaci mezi umělci obou národů. Těšit se můžete i na přátelské mezinárodní fotbalové utkání, které se uskuteční 7. července.

Jan Korbelík, Kulturní centrum Řehlovice