5. benefiční koncert podpoří Michala a Vláďu

  •  

V Severočeském divadle v Ústí nad Labem se uskuteční 5. benefiční koncert s názvem „Zpíváme pro Tebe“. Akce proběhne 23. února od 18:00 hodin.

Hlavním pořadatelem letošního koncertu je opět Ústecký dětský sbor UJEP , spolupořadateli jsou Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  a Pedagogická fakulta UJEP.

Stejně jako v loňském roce i letos bude výtěžek koncertu předán, formou šeku, jednomu konkrétnímu potřebnému dítěti z ústeckého regionu. V roce 2017 to bude šestnáctiletý Michal. Jeho maminka o Michalovi říká: „ Syn je nejstarším nositelem Kabuki make –up syndromu, který v ČR není tolik známý. Jedná se o velmi vzácné genetické onemocnění, které se vyskytuje u 1 z 32 000 narozených dětí. Projevuje se deformitou očí, nosu, klenutým obočím a velkýma ušima, sníženým růstem, mentální retardací atd.“

Momentálně se Michal pohybuje díky invalidnímu vozíku a vzhledem k  vykloubení kyčelního kloubu i poškození patní kosti je jeho pohyb venku i doma velmi omezen. Matka žije se synem a mladší dcerkou sama bez otce.

„Jsem zoufalá, neboť se již léta snažím synovi takřka bezvýsledně zajistit lepší život. Z  úřadu práce mi však bylo sděleno, že nárok na příspěvek bychom získali teprve v případě, kdyby syn přišel o nohu ve stehenní části. Nechci ztratit víru ani sílu, a proto jsem oslovila organizátory koncertu Zpíváme pro Tebe s prosbou o pomoc,“ popisuje statečná matka. Michal je v 16 letech již velmi těžký a v domě, kde s matkou a sestrou žijí, nutně potřebuje bezbariérový přístup, tzv. schodolez, který by matce umožnil vyvézt syna do patra, kde bydlí. Schodolez v současné době stojí okolo 150 000 Kč.

Dítě, které má být v daném roce podpořeno výtěžkem benefičního koncertu, je každoročně pečlivě vybíráno z návrhů, které jsou doručeny MUDr. Pavle Drnkové z pracovišť neurologie v Ústí nad Labem. Při výběru podpořeného se kromě typu postižení a míry možnosti pomoci přihlíží také k celkovému životnímu příběhu potřebného či jeho rodiny, která pomoc poptává.

Organizátorka koncertu, Martina Zemanová, od loňského roku rozšířila pomoc benefičního koncertu i na potřebné děti, které jsou členy samotného Dětského ústeckého sboru UJEP. „Do sborového kolektivu přijímáme i děti s různými hendikepy (omezená hybnost po mozkové obrně, fenylketonurie, dítě s diabetickou pumpou, epilepsie). Sborové zpívání je pro ně ideální aktivitou a navíc, např. prostřednictvím soustředění, kde jsou děti v permanentním a úzkém kontaktu, vstupují do nových situací a získávají podněty a příležitosti k vzájemnému lepšímu sebepoznávání,“ říká Martina Zemanová.

V letošním roce bude tímto obdarovaným členem sboru Vláďa. Vláďa trpí onemocněním zvaným fenylketonurie, což je dědičné metabolické onemocnění, jehož pravděpodobnost výskytu u dítěte v ČR je 1 : 9 000. K léčbě tohoto onemocnění jsou potřeba nákladné léky, ještě nákladnější je však dieta, resp. potraviny speciálně upravené pro Vláďův jídelníček. „Rozhodli jsme Vláďovi pomoci finančním darem v hodnotě minimálně 20 000 Kč, celkově tedy beneficí potřebujeme získat 170 000 korun,“ doplňuje sbormistryně.

O to, zda cílová částka 170 000 Kč bude vybrána, se zaslouží nejen všichni účinkující bez nároku na honorář, ale zejména všichni diváci, kteří si zakoupí vstupenky. Jejich zájem se letos opět pokusí vzbudit Ústecký dětský sbor UJEP (sbormistři Martina a Petr Zemanovi se sopranistkou Dagmar Zelenkovou a klavíristou Václavem Krahulíkem) a osvědčení profesionálové,  známé osobnosti, Daniela Šinkorová, Hanka Křížková, Petra Černocká s Jiřím Pracným a Václav Kopta. Moderování koncertu se ujmou Kateřina Brožová a Jan Štastný.

Důvěryhodnost benefičního koncertu podtrhne projekce krátkého dokumentu o Michalovi a Vláďovi, kterým je koncert určen. Divák tak uvidí, ke komu a proč putují jeho peníze. V polovině koncertu budou pak chlapci s rodinami představeni přímo na jevišti ústeckého divadla, kde jim organizátoři předají šek. Hlavní organizátorkou této záslužné akce je sbormistryně a manažerka Ústeckého dětského sboru UJEP PhDr. Martina Zemanová, Ph.D., členka katedry výchov uměním PF UJEP. Myšlenka věnovat koncert konkrétnímu dítěti v sobě nenese jen prvek humanity a podpory, ale zároveň je pro členy dětského sboru příkladem, že i oni mohou pomoci potřebným, přestože sami ještě nevydělávají peníze. Silný moment dobrého skutku tak umocní zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících.

Ti, kdo se nebudou moci z časových důvodů zúčastnit koncertu a přesto by chtěli Michala a Vláďu podpořit, mohou přispět na účet číslo: 43-8451510217/0100 (do textu pro příjemce uveďte „Pro Michala, Pro Vláďu“).

Aby byl splněn cíl koncertu, je třeba zaplnit divadlo do posledního místa. V pokladně Severočeského divadla ještě zbývá posledních cca 40 vstupenek (rezervace na tel.: +420 475 211 713, Út–Pá 11:30–17:00 h).  Vstupenky je také možné ještě zakoupit u organizátorů koncertu na čísle 606 838 287 – zde je cca 80 vstupenek.

UJEP Ústí nad Labem